Members

Seto Ryohei SETO 濑户亮平
PI Researcher (Professor)
Zhiwei Zhiwei LIU 刘志伟
Assistant Researcher
Yujie Yujie JIANG 蒋玉杰
Postdoc
Zhongqiang Zhongqiang XIONG 熊钟强
Postdoc
Yankai Li Yankai LI 李彦凯
Visiting Fellow, University of Edinburgh

(Ness group)
Yang Yang CUI 崔阳
Visiting Fellow, University of Edinburgh
Boyi Boyi WANG
Ph. D student
Institute of Physics, CAS
  袁翔
Undergraduate Student
Wenzhou Medical University
  杨岚
Undergraduate Student
Wenzhou Medical University

Group Alumni

Zhiyuan Zhiyuan ZHAO 赵志远
Postdoc (2020–2022)
Associate Researcher, Doi group (2022–)

Collaborators

group photo 2023