Members

Seto Ryohei SETO
PI
Zhiwei Zhiwei LIU
Research Assistant
Yujie Yujie JIANG
Postdoc
Zhongqiang Zhongqiang XIONG
Postdoc
Boyi Boyi WANG
Ph. D student
Institute of Physics, CAS

Group Alumni

Zhiyuan Zhiyuan ZHAO
Associate Professor, Doi group

Collaborators

group photo2